Kamenare
Proizvodni pogon i sedište firme – Kamenare – Kruševac
Idvor
Prodajno mesto u Idvoru – Mihajla Pupina br. 4.
Dolovo
Dolovo – kod groblja